Coaching

3 berichten

Is een vertrouwenspersoon belangrijk?

609. Vertrouwenspersoon Amsterdam 1

Een vertrouwenspersoon is super belangrijk voor als je geen sterke basis hebt, zegt een vertrouwenspersoon in Amsterdam .Vooral in deze tijden zijn veel mensen op zoek naar iemand om te praten. Het verschilt natuurlijk ook per persoon. Introverte personen zijn vaak in zichzelf gekeerd en houden de problemen voor zich. Extroverte personen vinden het vaak fijn om te kunnen praten over bepaalde situaties of problemen waar ze mee zitten. Natuurlijk zijn er ook psychologen of psychiaters die dit kunnen, maar ook vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen zijn mensen die bepaalde vertrouwelijke informatie krijgen waar ze wel verantwoordelijk voor zijn. Vertrouwenspersonen hebben de plicht om die niet te delen. Een vertrouwenspersoon is vaak een extern iemand binnen een organisatie werkt. Deze persoon is dan een luisterend oor voor degene die iets verteld. Het kan diegene vaak erg helpen om de situatie bespreekbaar te maken. Zo heeft elke basis, middelbare of praktijkschool een vertrouwenspersoon. Deze leerlingen vertellen aan deze personen bepaalde problemen of dingen die ze willen vertellen aan deze persoon. Vaak gaat dit over problemen thuis of dat ze worden gepest in de klas.
Door een goeie ingeving van deze vertrouwenspersoon lucht dit vaak op voor de leerling en geeft de vertrouwenspersoon goede raad.

Vertrouwenspersonen in verschillende bedrijven

In de alinea hiervoor werden de scholen al genoemd waar vaak vertrouwenspersonen. Ook worden deze personen bijna in elk bedrijf gebruikt. Het zijn dus vaak externe mensen die dit doen, maar ook bepaalde mensen die hiervoor worden aangewezen. In bedrijven zijn ook vaak problemen. Vaak wordt door bepaalde collega’s aangegeven dat ze niet goed in hun vel zitten. Hierna worden ze gekoppeld aan een vertrouwenspersoon. In sommige situaties is het beter dat de vertrouwenspersoon aan de bel trekt. Bijvoorbeeld als er verteld wordt dat het vaak uit de hand loopt in een bepaalde situatie. De vertrouwenspersoon kan dan bijvoorbeeld de politie bellen om het slachtoffer uit de bepaalde situaties te halen. Voor de vertrouwenspersoon is dit een lastige afweging, omdat het in principe de taak is om niet de informatie te verspreiden, maar ook hier is een grens aan verbonden. Veel mensen tikken in Google: Gezocht vertrouwenspersoon Amsterdam. Hierna worden ze doorverbonden met een vertrouwenspersoon in Amsterdam

Vertrouwenspersoon in grote steden

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. In deze stad wonen rond de miljoen mensen. Vooral in deze corona tijd zijn veel mensen depressief of ontwikkelen er veel problemen. Daarom is er nu een vertrouwenspersoon in Amsterdam die zich hier vrijwillig voor heeft aangemeld om dit te doen voor mensen die niet zo goed in hun vel zitten. Daarna wordt er een afspraak gemaakt en kan er gepraat worden over bepaalde situaties die zich voordoen.

 

 

 

 

 

Hoe ontwikkel je je professioneel

 Breda

Als je aan je eigen ontwikkeling wilt werken dan is een coachingstraject een goede keuze. Door middel van een coachingstraject ontdek je je sterke punten en leer je hoe je deze kan verbeteren. Je kan zo ontdekken waar je voor staat, wat je gelukkig maakt en houdt in je werk en hoe je dit kan overdragen op klanten en collega’s. Je professionele ontwikkeling Breda is goed voor je zelfvertrouwen en helpt je verder op de werkvloer. Je vergroot niet alleen je mogelijkheden, maar je blijft ook gelukkiger en gezonder. Het is belangrijk om niet jezelf te vergeten en alleen anderen voorop te stellen. Een goed coachingstraject waarmee je jezelf professioneel ontwikkeld is een NLP programma of een algemeen programma voor professionele ontwikkeling.

Algemeen programma professionele ontwikkeling

Met een algemeen programma voor professionele ontwikkeling ontdek je waar je voor staat en wat je gelukkig maakt in je werkomgeving. Ook krijg je handvatten zodat je dit zelf kunt bewerkstelligen. Je leert hoe je vitaal en gezond blijft en dit zal je ook uitstralen naar je collega’s en klanten. Om te beginnen ga je bekijken waar je motivatie ligt voor je huidige vak. Op deze manier zal je behaalde successen eerder herkennen. Er wordt ingegaan op de rol die je speelt en hoe je deze vervuld binnen behaalde successen. Zo kan je je eigen kwaliteiten herkennen en ben je in staat om je angsten te overwinnen en uitdagingen aan te gaan. Hierdoor kan je beter omgaan met veranderingen en tegenslagen. Je leert hoe je je kan aanpassen en hoe je een invulling kan geven aan vernieuwingen.

NLP programma

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP krijg je inzicht in hoe je de wereld om je heen waarneemt en hoe je daar vervolgens op reageert. NLP is een methode om je communicatie te verbeteren naar anderen. Je leert hierbij doelmatig te denken. Het gaat niet alleen om hoe je beter communiceert met woorden, maar ook leer je hoe je je lichaamstaal kunt aanpassen. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om positief en effectief te kunnen omgaan met vraagstukken in je leven. Ook krijg je meer inzicht in de mogelijkheden die je hebt. Met de toepassing van NLP in je professionele leven word je je meer bewust van je eigen waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag. Hiermee kan je blijvende veranderingen aanbrengen in je gedrag en communicatie. Hierdoor kom je tot betere resultaten in je professionele leven.

 

 

Het geluk van de mens

1150 Coaching 1
Tegenwoordig is het niet meer raar om een psycholoog van coaching Alkmaar in armen te nemen. Vroeger werd dit eigenlijk nooit gedaan en werd er eigenlijk nooit gepraat over de problemen van de mensen. Het probleem hiervan was, is dat al de problemen werden opgestapeld in hun hoofd en was het resultaat dat er veel ongeluk ter sprake kwam. Tegenwoordig merken mensen dat het fijn is om met iemand te praten. Dit kan iemand zijn die dicht bij je staat, een vertrouwenspersoon of een coach van coaching Alkmaar. met zo’n coach kun je praten over problemen. Maar ook dingen die je aan je zelf zou willen veranderen. Op scholen is het eigenlijk essentieel om zo’n iemand te hebben. Het kan de kinderen erg opluchten om over dingen te praten of dat ze geholpen worden met hun huiswerk of leerwerk. Op het Bogerman college is Sneek hebben ze een schoolhond gekocht. Deze hond geeft de leerlingen extra rust en de leerling kan met de hond knuffelen als de leerling het ergens zwaar mee heeft.

Coaching op praktijkscholen

Coaching op praktijkscholen is een vak apart. Vaak als je de pabo studeert krijg je dit coachings vak, maar in de praktijk blijkt dit nog veel te weinig te zijn. Kinderen op middelbare praktijkscholen zijn vaak kinderen met een rugzakje. Ze hebben vaak veel meegemaakt in hun jeugd en hebben een ander soort onderwijs nodig dan bij kinderen die een goeie jeugd hebben gehad. Je kunt vanaf de pabo gelijk les geven op zo’n school, maar krijgt hier een wel extra cursus voor. Ook krijg je een teamleider die de leraren coacht. De leraren komen bij coaching Alkmaar om dit te leren.

Wat wordt er precies geleerd?

De leraren krijgen een cursus over hoe ze het beste om kunnen gaan met zo’n kind van de praktijkschool. Zo worden de klassen vaak kleiner gemaakt. Vaak tussen de 7 en 11 kinderen per klas. Elk klaslokaal heeft een vaste leraar en een onderwijsassistent. Dit is om de leerlingen nog extra aandacht te geven. Ze hopen hierdoor dat de kinderen van de praktijkschool later als nog een goed baantje te kunnen krijgen. Zo kunnen de niveau 3 leerlingen van de praktijkschool eventueel nog naar een MBO school. Het woord praktijkschool zegt het al. Er wordt veel gedaan met praktijk en minder met theorie. Zo zijn wordt er bijvoorbeeld veel techniek en handenarbeid gegeven. Ook is er bijvoorbeeld een cursus houthakken. De leerlingen worden zo goed mogelijk opgeleid om vervolgens bij een baas te kunnen gaan werken.